Trzcińsko Zdrój, Szlak Pojezierzy Zachodnich, Zachodniopomorskie