Zapisy i płatności

Dołącz do nas już dziś!

ZAPISY

Rezerwacji można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony przy opisie każdej wycieczki na stronie www.wyprawyrowelove.pl.

Po otrzymaniu rezerwacji przesyłamy na podany przez Was adres e-mail potwierdzenie udziału w wyprawie wraz z numerem rezerwacji/umowy o świadczeniu usług turystycznych,  Ogólne Warunki Uczestnictwa, Program wyprawy, Ogólne Warunki Ubezpieczenia – stanowiące załączniki do Rezerwacji/Umowy oraz szczegółowe informacje o wyprawie i płatnościach. Zawarcie Umowy i akceptacja wszystkich załączników następuje poprzez dokonanie wpłaty zaliczki na poczet usługi turystycznej.

Przesyłając potwierdzenie rezerwacji wyprawy umieścimy w nim informację na temat wysokości zaliczki i terminie płatności. Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki w terminie określonym w przesłanym przez nas potwierdzeniu zgłoszenia (zwykle 3 dni).

Dodatkowe opcje, takie jak:

 • nocleg w pokoju jednoosobowym,
 • zawarcie dodatkowego ubezpieczenia,
 • wynajęcia roweru,
 • specjalne życzenia żywieniowe,
 • przewóz roweru elektrycznego,

prosimy zgłaszać na etapie rezerwacji w formularzu w polu Uwagi lub zaznaczając odpowiednią opcję w rezerwacji.

Dostępne są następujące formy płatności za wyprawy: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z nami możliwe są płatności tradycyjne na poniższe konto.

Dane do wpłat – wyprawy na zamówienie:

Travel Company Maciej Jędrzejek
88 1050 1054 1000 0097 3477 4020 (ING Bank Śląski)

tytułem: [imię i nazwisko Uczestnika– nazwa – termin Wyprawy].

Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto.

 

Warunki rezygnacji z Wyprawy określają Ogólne Warunki Uczestnictwa (wyciąg):

ZMIANA WYPRAWY LUB REZYGNACJA Z UDZIAŁU

Rezygnację lub informację o zmianie Wyjazdu należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail.

W przypadku rezygnacji z wyjazdu Organizator zwraca wpłatę zgodnie z poniższym podziałem na charakter wyprawy i czas rezygnacji, pomniejszoną o wysokość prowizji pobranej przez bank za płatność szybkimi przelewami, kartą lub BLIK-iem w wysokości 0,018% wpłaty.

 

Wyjazdy jednodniowe:

 1. W miarę możliwości i wolnych miejsc można przesunąć rezerwację na inny termin lub zrezygnować z Wyjazdu w okresie powyżej 14 dni przed Wyjazdem bez ponoszenia dodatkowych kosztów – zaliczka jest zwracana.
 2. W przypadku rezygnacji z Wyjazdu okresie 14-7 dni przed datą rozpoczęcia Wyjazdu koszt rezygnacji wynosi 50% wartości ceny Wyjazdu.
 3. W przypadku rezygnacji z Wyjazdu poniżej 7 dni przed datą rozpoczęcia Wyjazdu koszt rezygnacji wynosi 70% wartości ceny Wyjazdu.

 

Wyjazdy weekendowe:

 1. W miarę możliwości i wolnych miejsc można przesunąć rezerwację na inny termin lub zrezygnować z Wyjazdu w okresie powyżej 21 dni przed Wyjazdem bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 2. W przypadku rezygnacji z Wyjazdu w terminie poniżej 21 dni przed Wyjazdem nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Wyjeździe w terminie poniżej 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy zwracamy 20% wartości ceny, jeśli miała miejsce pełna wpłata za Wyjazd. W przypadku braku pełnej wpłaty za Wyjazd zaliczka nie jest zwracana.

 

Wyjazdy na długie weekendy:

 1. W miarę możliwości i wolnych miejsc można przesunąć rezerwację na inny termin lub zrezygnować z Wyjazdu w okresie powyżej 30 dni przed Wyjazdem bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 2. W przypadku rezygnacji z Wyjazdu w terminie poniżej 30 dni przed Wyjazdem nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Wyjeździe w terminie poniżej 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy zwracamy 20% wartości ceny, jeśli miała miejsce pełna wpłata za Wyjazd. W przypadku braku pełnej wpłaty za Wyjazd zaliczka nie jest zwracana.

 

Wyjazdy tygodniowe:

 1. W miarę możliwości i wolnych miejsc można przesunąć rezerwację na inny termin lub zrezygnować z Wyjazdu w okresie powyżej 60 dni przed Wyjazdem bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 2. W przypadku rezygnacji z Wyjazdu w terminie w okresie 60-30 dni przed Wyjazdem nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki.
 3. W przypadku rezygnacji z Wyjazdu w terminie w okresie 30 – 7 dni przed Wyjazdem Klient ponosi 60% kosztu udziału w Wyjeździe.
 4. W przypadku rezygnacji poniżej 7 dni przed rozpoczęciem Wyjazdu Klient ponosi 90% kosztu udziału w Wyjeździe.

 

Zapisów ujętych powyżej nie stosuje się do wyjazdów zagranicznych. Dla Wyjazdów zagranicznych, w których koszty zostały wyrażone również w walucie EURO, warunki rezygnacji zostały określone indywidualnie w umowach.

W przypadku, gdy Uczestnik nie stawi się w miejscu zbiórki w wyznaczonym czasie i spowoduje znaczne opóźnienia w rozpoczęciu imprezy – ponosi on koszt rezygnacji z imprezy w wysokości wpłaconej kwoty.

W przypadku, gdy na miejsce rezygnującego Uczestnika zgłosi się inny Uczestnik i opłaci w pełni Wyjazd, Uczestnikowi, który zrezygnował zostaną zwrócone wpłacone środki, pomniejszone o wysokość prowizji pobranej przez bank za płatność szybkimi przelewami, kartą lub BLIK-iem w wysokości 0,018% wpłaty.

Minimalna liczba Uczestników każdego z naszych zorganizowanych Wyjazdów z pilotem to 8 osób. Jeżeli nie zgłosi się wymagana liczba osób w terminie określonym w potwierdzeniu zgłoszenia, Organizator zobowiązuje się poinformować o tym Uczestników, którzy już zarezerwowali miejsce w danym Wyjeździe. Rezerwację wraz zaliczką Uczestnik będzie mógł przenieść na inny termin. Możliwe jest również przyjęcie oferty Wyjazdu indywidualnej przez Uczestnika w tym samym terminie w cenie zaproponowanej przez Organizatora. W przypadku niewybrania alternatywnego Wyjazdu Organizator bezzwłocznie zwróci wpłacone środki, pomniejszone o wysokość prowizji pobranej przez bank za płatność szybkimi przelewami, kartą lub BLIK-iem w wysokości 0,018% wpłaty, a umowa zostanie rozwiązana pisemnym oświadczeniem Organizatora.

W przypadku indywidualnych Wyjazdów „na zamówienie” koszty rezygnacji reguluje bezpośrednio umowa z Klientem.

 

O realizacji Wyjazdu lub jego odwołaniu informujemy Uczestników w następujących terminach:

 1. We wtorek w tygodniu, w którym ma się odbyć Wyjazd – Wyjazdy 1-dniowe i weekendowe (zwykłe)
 2. 21 dni przed planowanym Wyjazdem – Wyjazdy na długie weekendy
 3. 30 dni przed planowanym Wyjazdem – Wyjazdy tygodniowe krajowe (8-9 dni)
 4. Indywidualnie określonych w umowie – Wyjazdy tygodniowe zagraniczne (8-9 dni)

W przypadku bardzo złych prognoz pogodowych, tj. ulewnego deszczu przez cały dzień (sprawdzonych dzień przed wycieczką), zastrzegamy sobie prawo odwołania wycieczki jednodniowej z uwagi na znikomy komfort i bezpieczeństwo jazdy, o czym poinformujemy Uczestników i zwrócimy środki lub po uzgodnieniu przeniesiemy rezerwację na inny termin. Podczas wypraw weekendowych i dłuższych reagujemy na bieżąco (przeczekujemy złe warunki w odpowiednim miejscu).

 

Pobierz standardowy formularz informacyjny dla Klientów o przysługujących im prawach w związku z udziałem w imprezie turystycznej organizowanej przez nasze biuro podróży:

Załącznik 1

Załącznik 2

Pobierz Ogólne Warunki Uczestnictwa

 Pobierz Regulamin Serwisu