Zapisy i płatności

Dołącz do nas już dziś!

ZAPISY

Rezerwacji można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony przy opisie każdej wycieczki na stronie www.wyprawyrowelove.pl.

Po otrzymaniu rezerwacji przesyłamy na podany przez Was adres e-mail potwierdzenie udziału w wyprawie wraz z numerem rezerwacji/umowy o świadczeniu usług turystycznych,  Ogólne Warunki Uczestnictwa, Program wyprawy, Ogólne Warunki Ubezpieczenia – stanowiące załączniki do Rezerwacji/Umowy oraz szczegółowe informacje o wyprawie i płatnościach. Zawarcie Umowy i akceptacja wszystkich załączników następuje poprzez dokonanie wpłaty zaliczki na poczet usługi turystycznej.

Przesyłając potwierdzenie rezerwacji wyprawy umieścimy w nim informację na temat wysokości zaliczki i terminie płatności. Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki w terminie określonym w przesłanym przez nas potwierdzeniu zgłoszenia (zwykle 3 dni)

Dodatkowe opcje, takie jak:

 • nocleg w pokoju jednoosobowym,
 • zawarcie dodatkowego ubezpieczenia,
 • wynajęcia roweru,
 • specjalne życzenia żywieniowe,
 • przewóz roweru elektrycznego,

prosimy zgłaszać na etapie rezerwacji w formularzu w polu Uwagi lub zaznaczając odpowiednią opcję w rezerwacji.

Dostępne są następujące formy płatności za wyprawy: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z nami możliwe są płatności tradycyjne na poniższe konto.

Dane do wpłat – wyprawy na zamówienie:

Travel Company Maciej Jędrzejek
88 1050 1054 1000 0097 3477 4020 (ING Bank Śląski)

tytułem: [imię i nazwisko Uczestnika– nazwa – termin Wyprawy].

 

Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto. Warunki rezygnacji z Wyprawy określają Ogólne Warunki Uczestnictwa.

W przypadku niezebrania się minimalnej liczby Uczestników – 8 osób, poinformujemy osoby, które dokonały rezerwacji o tym fakcie w terminie określonym w potwierdzeniu zgłoszenia i zwrócimy środki wpłacone na daną wycieczkę lub po uzgodnieniu przeniesiemy płatność na kolejną, wybraną przez Uczestnika imprezę.

W przypadku bardzo złych prognoz pogodowych, tj. ulewnego deszczu przez cały dzień (sprawdzonych dzień przed wycieczką), zastrzegamy sobie prawo odwołania wycieczki jednodniowej z uwagi na znikomy komfort i bezpieczeństwo jazdy, o czym poinformujemy Uczestników i zwrócimy środki lub po uzgodnieniu przeniesiemy rezerwację na inny termin. Podczas wypraw weekendowych i dłuższych reagujemy na bieżąco (przeczekujemy złe warunki w odpowiednim miejscu).

 

ZMIANA WYPRAWY LUB REZYGNACJA Z UDZIAŁU

Rezygnację lub informację o zmianie Wyjazdu należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail.

W przypadku rezygnacji z wyjazdu lub jego odwołania w powodu niewystarczającej liczby Uczestników Organizator zwraca wpłatę zgodnie z poniższym podziałem na charakter wyprawy i czas rezygnacji, pomniejszoną o wysokość prowizji pobranej przez bank za płatność szybkimi przelewami, kartą lub BLIK-iem w wysokości 0,018% wpłaty.

Wyprawy jednodniowe:

 1. W miarę możliwości i wolnych miejsc można przesunąć rezerwację na inny termin lub zrezygnować z Wyjazdu w okresie powyżej 14 dni przed Wyjazdem bez ponoszenia dodatkowych kosztów – zaliczka jest zwracana.
 2. W przypadku rezygnacji z Wyjazdu okresie 14-7 dni przed datą rozpoczęcia Wyjazdu koszt rezygnacji wynosi 50% wartości ceny Wyjazdu.
 3. W przypadku rezygnacji z Wyjazdu poniżej 7 dni przed datą rozpoczęcia Wyjazdu koszt rezygnacji wynosi 70% wartości ceny Wyjazdu.

Wyprawy weekendowe i długie weekendy:

 1. W miarę możliwości i wolnych miejsc można przesunąć rezerwację na inny termin lub zrezygnować z Wyjazdu w okresie powyżej 21 dni przed Wyjazdem bez ponoszenia dodatkowych kosztów
 2. W przypadku rezygnacji z Wyjazdu w terminie poniżej 21 dni przed Wyjazdem nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Wyjeździe w terminie poniżej 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy zwracamy 20% wartości ceny, jeśli miała miejsce pełna wpłata za Wyjazd. W przypadku braku pełnej wpłaty za Wyjazd zaliczka nie jest zwracana.

Wyprawy tygodniowe:

 1. W przypadku rezygnacji z Wyjazdu w okresie powyżej 30 dni przed Wyjazdem nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki, zwracamy tylko dopłatę do 100% wartości ceny Wyjazdu, jeśli miała miejsce.
 2. Koszt rezygnacji w okresie 29-7 dni przed rozpoczęciem Wyjazdu wynosi 60% ceny Wyjazdu.
 3. W przypadku rezygnacji poniżej 7 dni przed rozpoczęciem Wyjazdu Klient ponosi 80% kosztu udziału w Wyjeździe.

W przypadku, gdy Uczestnik nie stawi się w miejscu zbiórki w wyznaczonym czasie i spowoduje znaczne opóźnienia w rozpoczęciu imprezy – ponosi on koszt rezygnacji z imprezy w wysokości wpłaconej kwoty.

Realizację Wyjazdu potwierdzamy w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji.

W przypadku indywidualnych Wyjazdów „na zamówienie” koszty rezygnacji reguluje bezpośrednio umowa z Klientem.

Pobierz standardowy formularz informacyjny dla Klientów o przysługujących im prawach w związku z udziałem w imprezie turystycznej organizowanej przez nasze biuro podróży.

Pobierz Ogólne Warunki Uczestnictwa

 Pobierz Regulamin Serwisu