Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas sprawą priorytetową. W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów RODO – Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych – pragniemy przypomnieć Państwu, że w swojej bazie danych posiadamy Państwa dane osobowe.

W związku z przystosowywaniem firmy do wymogów RODO informujemy, że zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności wobec Państwa danych. Biuro Podróży Wyprawy RoweLove Agnieszka Jędrzejek jest jednak nadal ich Administratorem.

Przetwarzane dane obejmują: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego oraz data urodzenia. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu realizacji podpisanych umów oraz realizacji oferowanych Państwu usług. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane nie są w żaden sposób profilowane.

Dodatkowo, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza przepisów: o usługach płatniczych, o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa podatkowego i prawa o ochronie konkurencji i konsumentów.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je bezpośrednio od Państwa przy zapisie na wyprawy lub przy okazji Państwa kontaktu z nami za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonu. W każdym ze wskazanych przypadków weryfikujemy, czy mamy podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych z wyjątkiem udostępnienia imienia i nazwiska oraz daty urodzenia firmie Allianz, z którą stale współpracujemy na potrzeby zawarcia umowy ubezpieczenia na czas wypraw oraz danych w ramach kontroli przeprowadzanych przez uprawnione organy. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu, kiedy nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Jeśli została wyrażona zgoda, podajesz nam tylko swoje imię (lub nazwisko) i adres e-mail, a my wysyłamy Newsletter.

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych poprzez kontakt na email: biuro@wyprawyrowelove.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres: Biuro Podróży Wyprawy RoweLove Agnieszka Jędrzejek, 01-702 Warszawa, ul. Ogólna 7/13.

Administrator oświadcza, że Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 roku oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożenia.

W żadnym wypadku nie sprzedajemy i nigdy nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Uczestnikach wypraw podmiotom trzecim.

Dane osobowe, które nam podajesz służą tylko i wyłącznie do ułatwienia Państwu skorzystania z naszych usług lub szybkiego kontaktu z nami.

Polityka i wykorzystanie plików cookies

Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies, tzw. „ciasteczka”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Zawsze także możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.