Szlak Orlich Gniazd, Jura Krakowsko – Częstochowska