Zapisy i płatności

Dołącz do nas już dziś!

Rezerwacji można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony przy każdej ofercie na stronie www.wyprawyrowelove.pl, telefonicznie pod numerem +48 884-195-523 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e‑mail: biuro@wyprawyrowelove.pl.

 

Wycieczki jednodniowe

Zgłoszenia przyjmujemy do wtorku poprzedzającego wycieczkę jednodniową.

Po dokonaniu rezerwacji przesyłamy na podany adres e-mail potwierdzenie udziału w wycieczce, szczegółowe informacje o sposobie przygotowania się do niej oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Ogólnych Warunków Uczestnictwa (jeśli zgłoszenie nie zostało dokonane przez formularz na stronie wycieczki), które Uczestnik podpisze najpóźniej na zbiórce przed rozpoczęciem wycieczki, jako warunek udziału w imprezie.

W przypadku niezebrania się minimalnej liczby Uczestników – 6 osób, poinformujemy osoby które dokonały rezerwacji o tym fakcie do środy poprzedzającej daną imprezę do godz. 20.00 i zwrócimy środki wpłacone na daną wycieczkę lub po uzgodnieniu przeniesiemy płatność na kolejną, wybraną przez Uczestnika imprezę.

Dane do wpłat:

Biuro Podróży Wyprawy RoweLove Agnieszka Jędrzejek
40 1950 0001 2006 0043 1328 0001
tytułem: [imię i nazwisko Uczestnika– nazwa – termin Wyprawy].

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest dla nas w przypadku wycieczek jednodniowych przesłanie potwierdzenia przelewu za wycieczkę.

W przypadku bardzo złych prognoz pogodowych, tj. ulewnego deszczu przez cały dzień (sprawdzonych dzień przed wycieczką), zastrzegamy sobie prawo odwołania wycieczki z uwagi na znikomy komfort i bezpieczeństwo jazdy, o czym poinformujemy Uczestników i zwrócimy środki lub po uzgodnieniu przeniesiemy rezerwację na inny termin.

 

Wyprawy weekendowe i tygodniowe

Po dokonaniu rezerwacji przesyłamy na podany adres e-mail potwierdzenie udziału w wyprawie, umowę udziału w imprezie turystycznej, szczegółowe informacje o płatnościach oraz o wyprawie i sposobie przygotowania się do niej. Umowę podpisaną osobiście (w przypadku osób niepełnoletnich przez rodziców lub opiekunów prawnych), należy przesyłać na adres biura pocztą w ciągu 5 dni od przesłania potwierdzenia zgłoszenia. Możliwe jest osobiste dostarczenie umowy po uprzednim umówieniu się z nami lub podpisanie jej najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyprawy. Ogólne Warunki Uczestnictwa są integralną częścią umowy. Rezerwując miejsce na wyprawie oświadczacie iż, zapoznaliście się z nimi i je akceptujecie.

Dodatkowe opcje, takie jak:

  • nocleg w pokoju jednoosobowym,
  • zawarcie dodatkowego ubezpieczenia,
  • wynajęcia roweru,
  • specjalne życzenia żywieniowe

prosimy zgłaszać na etapie rezerwacji w formularzu w polu Uwagi. Zgłoszenie więcej niż jednej osoby wymaga podania w polu uwagi danych (Imienia i nazwiska oraz daty urodzenia) kolejnych osób.

Przesyłając potwierdzenie rezerwacji wyprawy umieścimy w nim informację na temat wysokości zaliczki (ok. 30% wartości Umowy uwzględniając także dodatkowe opcje) i terminie płatności. Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia zgłoszenia.

Dane do wpłat:

Biuro Podróży Wyprawy RoweLove Agnieszka Jędrzejek
40 1950 0001 2006 0043 1328 0001
tytułem: [imię i nazwisko Uczestnika– nazwa – termin Wyprawy].

Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto. W przypadku zgłoszenia w tygodniu, w którym odbywa się wyprawa należy wpłacić pełną kwotę za wyprawę.