Rowerem na Zamek w Czersku i przez krainę rzeki Jeziorki

Zamek w Czersku

"U was dukaty leżą na gościńcach, schylić się jeno, ażeby je zebrać. Nikt nie chce? Tym lepiej dla mnie."

– mawiała Królowa Bona, pomieszkująca od 1526 roku na Zamku w Czersku.

Żona Króla Zygmunta Starego potrafiła korzystać z danego jej potencjału Mazowsza. Korzystając ze swej nieprzeciętnej inteligencji i wpływów rozwijała mazowieckie ziemie z korzyścią dla mieszkańców i … dla siebie. Nielubiana wśród możnych za zbyt dużą aktywność polityczną i chciwość, broniła biednych i słabych przed uciskiem. Była mecenasem kulturalnym młodzieży polskiej. W oczach jednych zasłużona dla Polski i Mazowsza, dla innych przekupna intrygantka. 

Jaka jest prawda? Ona zwykle leży po środku. Zapraszamy na wycieczkę rowerową w malowniczym otoczeniu mazowieckiego krajobrazu na południe od stolicy. Do Czerska zaprowadzi nas Wisła, by poznać historię zamku. Pożegnają nas barwne sady owocowe i wypoczynkowe okolice Warszawy w krainie rzeki Jeziorki. Dobrodziejstwa Mazowsza wciąż są w zasięgu ręki.

 

Trasa: łatwa/średnia: drogi gruntowe i nawierzchnie asfaltowe, brak podjazdów, dystans 60 km, tempo ok. 15-20 km/h

 

Atrakcje na trasie:

 

Wał Zawadowski – biegnąca wzdłuż wału przeciwpowodziowego droga nad Wisłą aż do Góry Kalwarii daje niewątpliwą przyjemność podziwiania zachodnich brzegów rzeki i łąk na południe od Warszawy.

Góra Kalwaria – zwana też Nową Jerozolimą, istniejąca od XIII wieku wieś rycerska zyskała na znaczeniu od 1666, z chwilą, gdy stała się własnością biskupa poznańskiego Stefana Wierzobwskiego. Po zniszczeniach miasteczka przez potop szwedzki duchowny nadać mu nowy układ dróg kalwaryjskich, przystosowanych do odprawiania nabożeństw pasyjnych. Miasto miało być tylko dla katolików, sprowadzono kilka zakonów. Lecz po śmierci biskupa i zniesieniu zakazu osiedlania się żydów, w krótkim czasie stali się oni największą grupą wyznaniową (chasydzi). Dziś z zabytków miasta można podziwiać: klasycystyczny ratusz i jatki, budynek dawnej synagogi, dwór cadyka i dom Modlitwy, dawne Kolegium Pijarów projektu Henryka Marconiego.

Dawne kramy w Górze Kalwarii 01

Zamek w Czersku – wybudowany w XI wieku, był głównym ośrodkiem administracyjnym księstwa czerskiego. W XIV wieku książę mazowiecki Janusz I na miejscu starego grodu rozkazał wybudować nowy, ceglany zamek. Od 1526 roku zamek wraz z Księstem Mazowieckim stał się własnością królewską i przypadł w posiadanie królowej Bonie, która uczyniła zeń swoją rezydencję, zwaną dworem Feliksa Parysa lub Wielkim Domem. Zamku nie oszczędził potop szwedzki i wojska pruskie po III rozbiorze, ani I wojna światowa podczas walk niemiecko – rosyjskichPierw­sze pra­ce kon­ser­wa­cyj­ne i archeologiczne na zam­ku podjęło w 1907  To­wa­rzys­two O­pie­ki nad Za­byt­ka­mi Przesz­łoś­ci. Trwa­ły o­ne do koń­ca lat 80. XX wie­ku, przy­no­sząc dzisiejszy e­fekt w pos­ta­ci za­bez­pie­cze­nia za­byt­ku w for­mie trwa­łej ru­i­ny. Najważniejsza niegdyś na Mazowszu twierdza dziś prezentuje okazałe ruiny: 3 wieże, mury północne i wschodnie a tak­że XVIII-wiecz­ny ce­gla­ny most z ar­ka­da­mi. Z pozostałych części zamku pozostały jedynie fundamenty.

Zimne Doły – rekreacyjny kompleks leśny w okolicach Piaseczna pomiędzy Żabieńcem a Zalesiem Górnym, stwarzający doskonałe warunki dla wypoczynku blisko natury. Na jego terenie znajdują się stawy, które można obserwować z platformy widokowej. 

Górki Szymona to również teren rekreacyjny, o charakterze wydmowym porośnięty starodrzewami w dorzeczach rzeki Jeziorki i rzeczki Czarnej. W 2012 roku dołożono starań by stał się atrakcyjnym miejscem wypoczynku, budując lub poprawiając ścieżki biegowe i szlaki, stawiając wiaty piknikowe i plenerową siłownię.

 

Świadczenia w cenie:

Opieka pilota podczas wycieczki;

Ubezpieczenie NNW i OC;

 

Cena nie obejmuje:

– biletu wstępu na Zamek w Czersku

– posiłku na trasie

– powrotu z Piaseczna – powrót do Warszawy pociągiem Kolei Mazowieckich, w których rowery są przewożone bezpłatnie

 

Zapraszamy serdecznie!

 

Terminy (2 dni):

20.10.2018

 

Cena:

15 zł 

 

Wynajęcie roweru 50 zł na cały dzień

 

Materiały promocyjne nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.


« |